Het terreinconcept

Bedrijvenpark De Stroet

Op Bedrijvenpark De Stroet in Lunteren is ruimte voor kleine en middelgrote bedrijven van Lunterse ondernemers. Het bedrijventerrein is niet alleen goed bereikbaar, maar doet recht aan de oorspronkelijke omgeving en heeft een natuurlijke, groene overgang naar het dorp. 

Het plan sluit naadloos aan op het bestaande groen en water, zoals de Lunterse Beek. Iedere straat bevat groenstroken en wandelpaden. Waar mogelijk worden parkeerruimten, inritten en manoeuvreerruimten voor laden en lossen gedeeld. Aan de randen van het bedrijventerrein komt een groene zoom om een zo natuurlijk mogelijke verbinding met het dorp te maken. Deze verbinding zal bestaan uit faciliteiten voor vrijetijdsbesteding, zoals wandel- en fietsroutes.


Bedrijvenpark De Stroet

Het terreinconcept

Werken in een groene omgeving

Op Bedrijvenpark De Stroet in Lunteren is ruimte voor kleine en middelgrote bedrijven van Lunterse ondernemers. Het bedrijventerrein is niet alleen goed bereikbaar, maar doet recht aan de oorspronkelijke omgeving en heeft een natuurlijke, groene overgang naar het dorp. 

Het plan sluit naadloos aan op het bestaande groen en water, zoals de Lunterse Beek. Iedere straat bevat groenstroken en wandelpaden. Waar mogelijk worden parkeerruimten, inritten en manoeuvreerruimten voor laden en lossen gedeeld. Aan de randen van het bedrijventerrein komt een groene zoom om een zo natuurlijk mogelijke verbinding met het dorp te maken. Deze verbinding zal bestaan uit faciliteiten voor vrijetijdsbesteding, zoals wandel- en fietsroutes.