Aandacht voor energie, klimaat, biodiversiteit en gezondheid staan aan de basis van Bedrijvenpark De Stroet. Het totaalplaatje zorgt voor een prettige omgeving om in te werken en te leven.

Gezondheid

Klimaat en biodiversiteit

Energie

Door het gebruik van platte daken en een bebouwingshoogte van maximaal 10 meter ontstaat er een behoorlijke oppervlakte voor zonnepanelen of groene daken. Ook worden er mogelijkheden onderzocht voor collectieve energieoplossingen of om slimme verbindingen te maken tussen bedrijven die restproducten of -warmte kunnen leveren en gebruiken. Vormen van duurzaam vervoer wordt gestimuleerd door elektrische deelauto’s en fietsen. Maar ook met goede verbindingen voor langzaam verkeer en OV.

Bij de ontwikkeling van Bedrijvenpark De Stroet wordt op allerlei manieren rekening gehouden met flora en fauna. Door het aanplanten van een houtsingel blijft er ruimte voor de steenuil die er leeft. Water wordt gebufferd in de waterbergingsgebieden bij de Lunterse Beek. Daardoor wordt dit een ecologisch interessante natuurzone voor vissen, amfibieën en watervogels.

De stikstofdepositie in het gebied neemt - zowel in de aanlegfase als in de gebruiksfase - niet toe ten opzichte van het huidige gebruik. De huidige agrarische bedrijvigheid komt immers te vervallen. Er is dus geen sprake van mogelijke negatieve effecten op beschermde Natura 2000-gebieden.

Met het inpassen van de bestaande houtsingels in het nieuwe bedrijventerrein ontstaat er een open en groene sfeer. Deze sfeer nodigt uit om in de openbare ruimte te verblijven, een lunch te nuttigen, of vanuit de woonwijk een ommetje te maken. Met een goede fietsaansluitingen wordt gestimuleerd dat werknemers en bezoekers op de fiets komen. Kortom, een hoogwaardige en representatieve locatie voor het vestigen van de nieuwe bedrijven.

Gezondheid

Klimaat en biodiversiteit

Energie

Aandacht voor energie, klimaat, biodiversiteit en gezondheid staan aan de basis van Bedrijvenpark De Stroet. Het totaalplaatje zorgt voor een prettige omgeving om in te werken en te leven.

Door het gebruik van platte daken en een bebouwingshoogte van maximaal 10 meter ontstaat er een behoorlijke oppervlakte voor zonnepanelen of groene daken. Ook worden er mogelijkheden onderzocht voor collectieve energieoplossingen of om slimme verbindingen te maken tussen bedrijven die restproducten of -warmte kunnen leveren en gebruiken. Vormen van duurzaam vervoer wordt gestimuleerd door elektrische deelauto’s en fietsen. Maar ook met goede verbindingen voor langzaam verkeer en OV.

Bij de ontwikkeling van Bedrijvenpark De Stroet wordt op allerlei manieren rekening gehouden met flora en fauna. Door het aanplanten van een houtsingel blijft er ruimte voor de steenuil die er leeft. Water wordt gebufferd in de waterbergingsgebieden bij de Lunterse Beek. Daardoor wordt dit een ecologisch interessante natuurzone voor vissen, amfibieën en watervogels.

De stikstofdepositie in het gebied neemt - zowel in de aanlegfase als in de gebruiksfase - niet toe ten opzichte van het huidige gebruik. De huidige agrarische bedrijvigheid komt immers te vervallen. Er is dus geen sprake van mogelijke negatieve effecten op beschermde Natura 2000-gebieden.

Met het inpassen van de bestaande houtsingels in het nieuwe bedrijventerrein ontstaat er een open en groene sfeer. Deze sfeer nodigt uit om in de openbare ruimte te verblijven, een lunch te nuttigen, of vanuit de woonwijk een ommetje te maken. Met een goede fietsaansluitingen wordt gestimuleerd dat werknemers en bezoekers op de fiets komen. Kortom, een hoogwaardige en representatieve locatie voor het vestigen van de nieuwe bedrijven.