Totaaloppervlak
circa 180.000 m2 

Groene zone
houtsingels, bomen, greppels en sloten: meer dan 50.000 m2

Locatie
ten oosten van bestaand
bedrijventerrein 
De Stroet, vlakbij de A30
 

Bebouwing
kavels tussen de 
1.500 m2 en 4.000 m2

Groene zone
houtsingels, bomen, greppels en sloten: meer dan 50.000 m2

Totaaloppervlak
circa 180.000 m2 

Bebouwing
kavels tussen de 1.500 m2 en 4.000 m2

Locatie
ten oosten van bestaand bedrijventerrein De Stroet, vlakbij de A30