De Stroet 1910

Houtsingels, waardevolle bomen en waterpartijen

In het gebied waar Bedrijvenpark De Stroet komt, is de oorspronkelijke inrichting van het landschap nog goed zichtbaar: de langwerpige kavels, de ligging van de sloten en de houtsingels. Vanaf 1800 tot begin 20e eeuw werd het terrein stukje bij beetje geschikt gemaakt voor landbouw. Later hebben de komst van de A30 en de hoogspanningsleidingen een behoorlijke impact gehad op het landschap.

De nog bestaande houtsingels, waardevolle bomen en waterpartijen blijven behouden. De twee boerderijen op het terrein hebben geen cultuurhistorische waarde. Met de eigenaren van deze boerderijen zijn al afspraken gemaakt. Indien alle seinen op groen blijven staan wordt begin 2023 gestart met de bouw van Bedrijvenpark De Stroet.

De Stroet 1910

Houtsingels, waardevolle bomen en waterpartijen

In het gebied waar Bedrijvenpark De Stroet komt, is de oorspronkelijke inrichting van het landschap nog goed zichtbaar: de langwerpige kavels, de ligging van de sloten en de houtsingels. Vanaf 1800 tot begin 20e eeuw werd het terrein stukje bij beetje geschikt gemaakt voor landbouw. Later hebben de komst van de A30 en de hoogspanningsleidingen een behoorlijke impact gehad op het landschap.

De nog bestaande houtsingels, waardevolle bomen en waterpartijen blijven behouden. De twee boerderijen op het terrein hebben geen cultuurhistorische waarde. Met de eigenaren van deze boerderijen zijn al afspraken gemaakt. Indien alle seinen op groen blijven staan wordt begin 2023 gestart met de bouw van Bedrijvenpark De Stroet.